Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi

Anasayfa / Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi

Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi

İş Güvenliği Eğitimleri
6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 16. 17. ve 18. maddeleri, işyerlerinde çalışacak olan personellerin yapacakları işe dair oryantasyon, iş güvenliği ve mesleki eğitim konuları hakkında bilgilendirilmesi ve sertifikalandırılmasını şart koşmaktadır. Çalışanların iştigal konuları hakkında işverence görüşlerinin sorgulanması, risk analizi dahil olmak üzere iş güvenliği uygulamalarının tümünde etkin rol alması gerektiği vurgulanmaktadır. Çalışmalarını yürüterek bu önemli konuda işletmenizin sağlık ve güvenlik şartları açısından uygun hale gelmesine katkıda bulunmaktadır.
Eğitim Konu Başlıklarımız
  Genel Konular
 • a)Çalışma mevzuatı ile ilgili bilgiler
 • b) Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları,
 • c) İşyeri temizliği ve düzeni,
 • ç) İş kazası ve meslek hastalığından doğan hukuki sonuçlar
 • Sağlık Konuları
 • a)Meslek hastalıklarının sebepleri,
 • b) Hastalıktan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanması,
 • c) Biyolojik ve psikososyal risk etmenleri,
 • ç) İlkyardım
 • d) Tütün ürünlerinin zararları ve pasif etkilenim
 • Teknik Konular
 • a)Kimyasal, fiziksel ve ergonomik risk etmenleri,
 • b) Elle kaldırma ve taşıma,
 • c) Parlama, patlama, yangın ve yangından korunma,
 • ç) İş ekipmanlarının güvenli kullanımı,
 • d) Ekranlı araçlarla çalışma,
 • e) Elektrik, tehlikeleri, riskleri ve önlemleri,
 • f) İş kazalarının sebepleri ve korunma prensipleri ile tekniklerinin uygulanması
 • g) Güvenlik ve sağlık işaretleri,
 • ğ) Kişisel koruyucu donanım kullanımı,
 • h) İş sağlığı ve güvenliği genel kuralları ve güvenlik kültürü,
 • ı) Tahliye ve kurtarma,