Hizmetlerimiz

Anasayfa / Hizmetlerimiz

İş Güvenliği Hizmetleri

İş Güvenliği, güvenli çalışma ve yaşama bilincinin kazanılmasıdır.

İş Sağlığı Hizmetlerimiz

Çalışanlarınızın Sağlığının korunması sayesinde kaliteli, verimli bir üretim süreci elde edebilirsiniz...

Risk Değerlendirme Raporu

RİSK ANALİZİ VE İŞ GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİ İşletmenizdeki iş kazasına ve meslek hatalarına dur diyebilmek için İSG EĞİTİMLERİ ve RİSK ANALİZİ!

Acil Durum Planı

İşletmenizin Acil Durum planlamalarını hazırlamakta, yangına karşı risklerinizi bildirerek yangın ve tahliye tatbkatlarını gerçekleştirmekteyiz

Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 16. 17. ve 18. maddeleri, işyerlerinde çalışacak olan personellerin yapacakları işe dair oryantasyon, iş güvenliği ve mesleki eğitim konuları hakkında bilgilendirilmesi ve sertifikalandırılmasını şart koşmaktadır.