Risk Değerlendirme Raporu

Anasayfa / Risk Değerlendirme Raporu

Risk Değerlendirme Raporu

RİSK ANALİZİ VE İŞ GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİ İşletmenizdeki iş kazasına ve meslek hatalarına dur diyebilmek için İSG EĞİTİMLERİ ve RİSK ANALİZİ! İşletmenizde etkin bir iş güvenliği sürecinin var olması; ancak çalışanlarınızın sürekli eğitilmesi ve işletmenizde varolan risklerin değerlendirilerek gerekli sağlık ve güvenlik önemlerinin alınması ile sağlanacaktır. 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 10. maddesi gereği işveren, iş sağlığı ve güvenliği yönünden çalışma ortamına ve çalışanların bu ortamda maruz kaldığı risklerin belirlenmesine yönelik gerekli kontrol, ölçüm, inceleme ve araştırmaları yapmak zorundadır. İLKE BİR OSGB, Deneyimli uzman personeli ile işyerlerinde iş kazaları, meslek hastalıkları başta olmak üzere işletme kayıplarınızın önüne geçmek amacıyla işletmelerinizde "RİSK DEĞERLENDİRME ANALİZİ" çalışmalarını yürüterek bu önemli konuda işletmenizin " Sağlık ve Güvenlik" şartları açısından uygun hale gelmesini sağlamaktadır.